joomla templates
Home  /  About me  /  Curiculum vitae
PDF
Print
E-mail
Curiculum vitae

Photographer  Jaroslav Kučera

He was born on 19 December 1946 in the municipality of Ředhošť in the Litoměřice district. In 1996 he graduated from the Secondary School of Civil Engineering in Mělník. The following year he commenced studies at College of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague. He was accommodated at the Strahov campus, where he became a

co-founder of the Strahov Fotoclub. It was here where he conducted exhibitions for the first time.

In 1969, while taking photographs at the first anniversary of Czechoslovakia´s occupation by the Soviet Army, he was arrested and kept in the Pankrác prison for several weeks. However, in this very place and, actually, thanks to that, Jaroslav Kučera decided to become a photographer. Nevertheless, he completed his studies at the ČVUT – he graduated in 1973 obtaining the title of a civil engineer. Immediately after the state examinations he started to earn living as a „freelance“ photographer. He was earning his living by commissions, for example from some magazines and state enterprises, however, he did not give up the free creation.

After 1989 he stood at the emergence of the Czech Signum Photographic Group, and in 1996 he became a member of Bilderberg Hamburg international agency. Up to the present day he has applied himself to professional photography. In 2000, he obtained the main award – a title of the Photography of the Year, in the contest of the Czech Press Photo for a photograph from Prague protests against globalization. With his snapshots of the same event he was awarded the first prize in the Aktualita category of the Fuji Euro Press Photo Awards 2000 competition. Since 2007 he has been running the JAKURA Literary Publishing House.

Volné tématické cykly:

Free Thematic Cycles

 

Setkání s člověkem (70. léta)

Facing a man (the 1970s)

Komunistické slavnosti (1969–1989)

Communist feasts (1969–1989)

Mělnická vinárna (1976–1982)

Mělnická Wineroom (1976–1982)

Moldávie (1978–1981)

Moldovia (1978–1981)

Pražská periférie – štíty domů (1986–1992)

Prague suburbs – the gables

Sametová revoluce (1989)

The Velvet revolution

Židovské hřbitovy (1990-1991) - se skupinou Signum

Jewish cemeteries (1990-1991) – with Signum Group

Sudety (od r. 1990)

Sudetland (since 1990)

I taková je Praha (od r. 1996)

Prague is salso such (since 1996)

Pražské hospody (od r. 1997)

Prague pubs (since 1997)

Kameny a násilím proti globalizaci (2000)

Stones and violence against globalization (2000)

Vagóny pro Salgada (2005)

Carriages for Salgada (2005)

Lidé, které jsem poznal – portréty (od r. 2004)

The people I met (since 1990)

Pasáž (od r. 2008)

Passage

Arménie (od r. 2010)

Armenia (since 2010)

Samostatné výstavy:

Solo Exhibitions

 

1969 – Praha – Strahovské koleje

1975 – Praha – Výstavní síň Fotochemy

1975 – Olomouc – Galerie V podloubí

1977 – Praha – Galerie U jednorožce (společně s Janem Všetečkou)

1977 – Brno – Dům umění - Funkův kabinet

1979 – Olomouc – Galerie V podloubí

1983 – Praha – Výstavní síň Fotochemy

1990 – Basel – Galerie No Name

1990 – Freiburg – Stadtbibliothek

1992 – Brno – Stará radnice

1994 – Freiburg – Galerie Schwarzeskloster (společně s Danou Kyndrovou)

1994 – Basel – Galerie No Name

1994 – Denver – Temple Emanuele

1995 – Amiens – Galerie Jacques Tati

1995 – Kladno – Malá galerie spořitelny

1995 – Cheb – Galerie G4

1996 – Praha – Galerie ,,13“

1996 – Praha – Pražský dům fotografie

1998 – Berlín – České kulturní centrum

1998 – Drážďany – Galerie Neue Zeiten

1998 – Vilnius – Galerie Litevské fotografické společnosti

1999 – Haag – Konzulát České republiky

1999 – Duisburg – Wasserturn galerie (společně s Viktorií Rybákovou a Janem Samcem)

1999 – Wessel – Wasserturn galerie

1999 – Bratislava – Dům VPN (společně s Janem Šibíkem)

2000 – Praha – Amadeus Prag

2000 – Berlín – České kulturní centrum

2001 – Praha – World Web foto Gallery

2001 – Plzeň – Městská radnice

2001 – Sarajevo – Galerie kavárny Čulhan

2002 – Kladno – Malá galerie spořitelny

2002 - Praha - Staroměstská radnice

2003 – Praha – Galerie Na schodech

2003 – Berlín – České kulturní centrum

2004 – Lvov  - Palác umění

2005 – Kyjev – RAphoto Gallery

2005 – Praha – Nikon Gallery

2005 – Kyjev – Dům umělce, Galerie Majstěrna

2005 – 12 nádraží v České republice (vlak Leica Gallery Prague)

2006 – Brusel – Pražský dům

2009 – Praha – Literární kavárna U Řehoře Samsy

2009 – Praha – Literární kavárna U Řehoře Samsy

2009 – Roztoky – Galerie Academic

2009 – Praha – 32. Salon ZENTIVA (se sochařem Václavem Frýdeckým)

2009 – Praha – Smart gallery (s Jiřím Egertem)

2009 – Praha - Beseda - Ars Pragensis

2010 – Praha – Poštovní minigalerie Klubu gentlemanů Žižkov

2010 – Hořice v Podkrkonoší – Muzeum Hořice

2010 – Levice – Dobóovský kaštieľ

2010 – Praha – Leica Gallery

2011 – Moravská Třebová – Muzeum

2012 – Praha – Kavárna Leica Gallery

2013 – Praha –  Pražský hrad, Starý královský palác

2013 – Blatná –Zámek - galerie

2013 – Bielsko-Biala /FotoArtfestival/ - Galerie B&W

Účast ve skupinových výstavách (výběr):

Participation in Group Exhibitions (Selection)

 

1977 – Praha – Fotochema - Skupina Setkání

1989 – Praha – PKOJF - Salon užitého umění pražských výtvarných umělců

1991 – Denver – Colorado photographic Center – The Wall

1992 – Chicago - The Art Institute – What‘s New Prague

1994 – Praha – Mánes - Česká fotografie 1989-1994

1995 - Praha - Staroměstská radnice - Czech Press Photo

1996 – Praha – Pražský hrad - Hledání a jistoty

1996 – Praha - Ambit kláštera Františkánů - Leica Magic Moment

1996 - Praha - Staroměstská radnice - Czech Press Photo

1997 – Brno – Dům umění - Jistoty a hledání v české fotografii 90. let

1997 – Praha - Ambit kláštera Františkánů - Výročí časopisu Týden

1998 – Praha – Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka - Václav Havel

1998 - Praha - Staroměstská radnice - Czech Press Photo

1999 – Chicago – Chicagské kulturní centrum - Česká fotografie 90. let

1999 – Praha – Starý královský palác - Ten Years After 1989-1999

1999 – Praha – Staroměstská radnice - Rok 1989 očima fotografů

2000 – Praha – Obecní dům - Společnost před objektivem 1918-1989

2000 – Praha – Staroměstská radnice - Proměny Prahy

2000 - Praha - Staroměstská radnice - Czech Press Photo

2001 – Kodaň – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2000

2001 – Praha - Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka - Kamenná krása barokní Prahy

2002 – Praha – Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka - Romové

2002 – Leverkusen - Kulturabteilung Bayer - Junge Tschechische Kunst

2002 – New York – Leica Gallery - Česká dokumentární fotografie

2003 – Praha – Leica Gallery Prague - Dárek na rozloučenou

2003 – Český Krumlov – Galerie Doxa - President a disident

2003 – Ostrava – Galerie Opera - Současná česká dokumentární fotografie

2004 – Praha – Staroměstská radnice - Listopad 1989

2005 – Praha – Městská knihovna - Česká fotografie 20. století

2005 - Praha - Staroměstská radnice - Czech Press Photo

2008 – Bruntál – Muzeum - Magie české fotografie

2008 – Brno – Moravská galerie - Třetí strana zdi

2008 - Praha - Staroměstská radnice - Czech Press Photo

2009 – Brusel – České kulturní centrum - Via Lucis

2009 – Bonn – Museum Mile - Česká fotografie 20. století

2009 – Praha – Ambit Františkánů - Jan Palach

2009 – Praha – Staroměstská radnice - Rok 1989 očima fotografů

2009 – Brusel – Stálé zastoupení ČR v Bruselu – Via Lucis

2009 – Bratislava – Dům umění - Via Lucis

2009 – Praha - Dům U Kamenného zvonu - Tenkrát na Východě

Účast na výstavách fotografické agentury SIGNUM (výběr):

Participation in Exhibitions of the SIGNUM Photographic Agency

1990 – Praha – Výstavní síň Fotochemy

1991 – Brno – Dům umění

1992 – Paříž – Židovské muzeum

1992 - Praha – Staronová galerie

1992 – Cheb – Galerie G4

1992 - České Budějovice – Galerie Dílo

1993 – Freiburg – Státní galerie Marienbad

1993 – Štrasburk - Fnak galerie

1993 – Plzeň – galerie X Centrum Maecenas

1994 – Mnichov – galerie Alfreda Kubina

1994 – Regensburg – Museum Ostdeutsche

1994 – Frankfurt n/Mohanem – Palais Jalta

1994 – Turín – Muzeo automobile

1994 – Jeruzalém – Universitní knihovna

2001 - Berlín – České centrum

2001 – Norrköping – ABF galery

2001 – Stockholm - České centrum

2002 – Prostějov – Muzeum Prostějovska

 

Výstavy s tématem historické architektury:                                   Exhibitions of Topics of Historic Architecture

1987 – Řím – Palazzo Barberini

1988 – Bologna – Palazzo de Renzo

1988 – Moskva – Veletržní palác

1989 – Dortmund – Městská radnice

1989 – Helsinky – Městská radnice

1990 – Praha – Veletržní palác

 

 

Zastoupení ve sbírkách:

Representation in Collections

 

ICP New York

LIFE Magazin New York

Colorado Photographic Art Center Denver

Moravská galerie Brno

Svaz českých fotografů

Galerie Hlavního města Prahy

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci

Ceny:

Prizes

1971 - Teplice - Stříbrná jehlice Svazu českých fotografů

1995 – Praha – Czech Press Photo – Grant primátora Prahy, 2. cena – kategorie Reportáž série, 3. cena – kategorie Lidé, o nichž se mluví

1996 – Praha – Czech Press Photo – 1. a 3. cena – kategorie Každodenní život série, Cena firmy Konica

1996 – Praha – CD foto Bler – Fotoarchiv budoucnosti

1998 – Praha – Czech Press Photo – 1. cena – kategorie Aktualita série, 3. cena – kategorie Každodenní život série

2000 – Praha – Czech Press PhotoHlavní cena – Fotografie roku, 1. cena – kategorie Aktualita série, 2. cena – kategorie Každodenní život série

2001 – Praha – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2000 – Hlavní cena v národní soutěži

2001 – Kodaň – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2000 – 1. cena

2002 – Praha – Fujifilm Euro Press Photo Awards 2001 – 3. cena v národní soutěži

2005 – Praha – Czech Press Photo – 2. cena – kategorie Portrét, 3. cena – kategorie Portrét série

Literatura

Literature

 

Autorské knihy:

Author´s Books

 

Mrázková Daniela: Lidé, které jsem potkal; Praha, KANT 2002

Hule, Miroslav: Rybáři na Třeboňsku; Praha, JAKURA 2009

Kříž, Jan – Mrázková, Daniela – Veselý, Dušan - Kučera, Jaroslav: Jak jsem potkal lidi; Praha, JAKURA 2013

 

Katalogy k autorským výstavám:

Catalogues for Author´s Exhibitions

Mach, Jan: Setkání s člověkem; Praha, Fotochema 1975

Remeš, Vladimír: Jaroslav Kučera; Brno, Moravská galerie 1977

Mrázková, Daniela: Jaroslav Kučera; Praha, Fotochema 1983

Ptáček, Josef: Jaroslav Kučera; Brno, Stará radnice 1992

Mrázková, Daniela - Kučera, Jaroslav: Sudety; Cheb, Galerie G4 1995

Illek, Zdeněk: Fotografie und Malerei tschechischer Künstler; Duisburg, Wasserturn galerie 1999

Mrázková, Daniela: Jaroslav Kučera; Praha, Staroměstská radnice 2002

Staňková, Iva - Kučera, Jaroslav: Vagony pro Salgada; Praha, Leica Gallery Prague 2005

32. Salon Zentiva; Praha, Zentiva 2009

Chuchma, Josef – Černobíle; Praha 2010

Publikace o architektuře:

Publications on Architecture

 

Šnejdar, Josef a kolektiv autorů: Národní divadlo 1983; České Budějovice, Praha, Pozemní stavby České Budějovice & Videopress MON 1983

Šnejdar, Josef: Národní divadlo; České Budějovice, Praha, Pozemní stavby České Budějovice & Olympia 1987 (doplněné a přepracované vydání)

Pšenička, Ivan a kolektiv autorů: Historie a současnost Prahy 1, Praha: Novinář a ONV Praha 1, 1990 

Líbal, Dobroslav: Z mapy UNESCO; Praha: Akropolis 1997 

Horyna, Mojmír: Dientzenhoferové; Praha, Akropolis 1998

Benešová, Zdeňka - Flídrová, Dana - Součková, Taťána - Prahl, Roman - Vybíral, Jindřich: Národní divadlo: historie a současnost budovy; Praha, Národní divadlo 1999

Horyna, Mojmír - Hojda, Zdeněk - Zahradník, Pavel - Fidler, Petr - Kropáček, Jiří - Fučíková, Eliška - Novák, Zdeněk - Šefců, Ondřej - Vojta, Jan - Nejedlý, Vratislav - Pelant, Pavel - Marková, Nina: Valdštejnský palác v Praze; Praha, Gema Art 2002

Baran, Ludvík: České Budějovice; Praha, Pavel Dobrovský – BETA 2005

Homolová, Marie: Západočeské lázně; Praha, Pavel Dobrovský – BETA 2006

Homolová, Marie: Karlovy Vary; Praha, Pavel Dobrovský – BETA 2007

Publikace vydané nakladatelstvím JAKURA:

Publications published by JAKURA Publishing House

 

Karbaš, Jiří: Liliana Maftei; Praha 2007

Urban, Jiří: František Ronovský; Praha 2007

Klaus,Václav - Mrázková, Daniela - Haas, Jan - Kučera, Jaroslav; Pěšky 1. světovou válkou – Objektivem neznámého vojáka; Praha 2009

Dvořák, František: Václav Frydecký; Praha 2009

Hule, Miroslav - Kučera, Jaroslav: Rybáři na Třeboňsku; Praha 2009

Haas, Jan - Kučera, Jaroslav; Fotografové války; Praha 2011

Brozman, Dušan: Blažek; Praha 2012

Kříž, Jan - Mrázková, Daniela - Veselý, Dušan - Kučera, Jaroslav: Jak jsem potkal lidi; Praha 2013

Kříž, Jan – Kučera, Jaroslav: Setkání, okamžiky, samoty; Praha 2014                         

 

Publikace, spoluúčast (výběr):

Publications, Copartnership (Selection)

 

Škorpil, Josef: Pražské metro ´78; Praha, Panorama 1978

Karbaš, Jiří: České výtvarné umění v architektuře 1945-1985; Praha, Odeon 1985

Mžiková, Marie: Vojtěch Hynais; Praha, Odeon 1990

Pikhart, Petr - Vít, Jan: Listopad ´89; Praha, Odeon 1990

Moucha, Josef: Příběh Galerie 4; Cheb, G4, 1995

Birgus, Vladimír – Vojtěchovský, Miroslav: Jistoty a hledání v české fotografii 90. let; Praha KANT 1996.

Dufek, Antonín: Společnost před objektivem 1918-1989; Brno, Moravská galerie 2000

Zika, Adolf: Poslední kniha století; Praha Zipo film 2000

Mrázková, Daniela: Czech Press Photo: fotografie desetiletí; Praha, Czech Photo 2004

Kolektiv autorů: Naučte se komponovat kreativně, Brno, Zoner Press 2010

Suk, Jiří: Jan Palach; Praha, Pražský dům fotografie a KANT 2009

Birgus, Vladimír – Pospěch, Tomáš: Tenkrát na Východě (Češi očima fotografů 1948-1989); Praha, KANT 2009

Články (výběr)

Articles (Selection)

Schreiber, Hugo: Cesty a výpravy Jaroslava Kučery; Revue Fotografie, 1974, č. 4

Jírů Václav: Fotografovo setkání s člověkem; Tvorba, 1975, č. 14

Mach, Jan: Pasťák; Revue fotografie, 1976, č. 1

mou: Jaroslav Kučera ve Fomě; Československá fotografie, 1983, č. 10

Remeš, Vladimír: Post factum: dvakrát v akci; Československá fotografie, 1990, č. 1

Janata, Michal: Jaroslav Kučera: Sudety; Ateliér, 1995, č. 26

Remeš, Vladimír: Proměny Prahy objektivem JK; Xantipa, 1996, č. 12

Třeštík, Tomáš: Primátorský grant (danajský dar pro JK); Fotografie magazín, 1996, č. 11

Žák, Petr: Fotograf na E55; Advanced (foto video), 1999 č. 4

Remešová, Michaela: Hospodský svět JK; Nedělní Blesk, 1999, č. 50

Moucha, Josef: Jaroslav Kučera: Setkání s člověkem; Ateliér, 2000, č. 13

Tesař, Milan: Hosti a hostesky; Reflex, 2000, č. 45

mgd: Demonstrace dokumentuji už více než třicet let; Hospodářské noviny 2000, č. 223

Ostruhová, Zlata: Jaroslav Kučera; Top foto, 2001, č. 1

Volf, Petr: Svědek; Reflex, 2002, č. 42

Chuchma, Josef: Černobílý svět Jaroslava Kučery; Týden, 2002, č. 41

Váňova, Magdalena: Kučera zachycuje okraj společnosti; Hospodářské noviny 2002, č. 196

Matějů, Věra: Fotografie Jaroslava Kučery; Fotografie magazín, 2002, č. 11

Pospěch, Tomáš: Co všechno znamená člověk; Právo, 2003, č. 10

Mrázková, Daniela: Jaroslav Kučera; PhotoArt, 2007, 9. září

Jiráčková, Blanka: Rozhovor s Jaroslavem Kučerou; Ateliér, 2009, č. 6

Chuchma, Josef: Recenze výstavy v LeicaGallery Prague; Ateliér, 2011, č.1

Kozumplík, Miloš; Fotoeditoriál; Instinkt, 2011, č. 37

Kučera, Jaroslav: Na východ od ráje; Foto-Video, č. 1

Filmy:

Films

Signum (P. Jasanský, J. Kučera, D. Kyndrová, J. Ptáček, J. Vaniš), režie Josef Harvan, Praha, Česká televize 1994.

Kúzlo fotografie, režie Matej Mináč, Slovensko 2006.